Obchodní podmínky

 

 

 

Všeobecné obchodní podmínky se řídí platnými zákony České republiky

 

Provozovatel: Milan Čonka

Plzeňská 608/17

353 01 Mariánské Lázně, Česká republika

IČ:12863661

 

                                                                                                                                                                                                                                  Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku vedeného na městském úřadě v Tachově pod č.j.: 1085/2018-ŽO/TC

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.ranlax.cz

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

 

1.0  Všeobecné obchodní podmínky

Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující  je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

 

1.1 Objednání zboží

Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje.

Přes e-shop: www.ranlax.cz

E-mail: ranlax@ranlax.cz

Mob.: + 420 720 100 262

Ve chvíli odeslání objednávky  Vám na vaší e-mailovou adresu automaticky oznámíme souhrn objednávky.

Při zadání objednávky e-mailem, vám  potvrzujeme přijetí objednávky na žádost zákazníka.

1.2 Storno objednávky

Svoji objednávku můžete stornovat  do 60 min. od jejího odeslání  telefonicky (sms) na tel. + 420 720 100 262 nebo na E-mail:ranlax@ranlax.cz

Od této chvíle však není možné objednávku stornovat. Objednávka se zpracovává  je již na cestě k Vám.

1.3 Platební podmínky

Hotově na dobírku

Platba předem na PPROFORMO FAKTURU


1.4 Doprava a dodání zboží

GEIS PARCEL CZ  s.r.o.

NA DOBÍRKU: balík do ruky.

Celková hmotnost do 30 Kg

Doprava + balné 129 Kč

Dobírka 39 Kč

Cena dopravného a balného 168 Kč s dobírkou.

PLATBA PŘEDEM NA PROFORMO FAKTURU: balík do ruky.

Celková hmotnost do 30 Kg (včetně obalu a výplně)

Doprava + balné 129 Kč

Cena celkem za dopravné a balné 129 Kč  bez dobírky.

Expedujeme dle potřeby, nebo domluvy.

Termín dodání: obvykle následující den.

Ceny jsou s DPH 21% a v rámci celé ČR

Součástí zásilky jsou i doklady ke zboží (faktura, dodací list)

Převzetí zásilky věnujte maximální pozornost !

 

Důležité upozornění !
Pokud zásilka vykazuje jakoukoliv vadu, a to včetně sebemenšího poškození obalu, je potřeba učinit na místě zápis do přepravního listu, tzn "PŘEVZATO S VÝHRADOU". Pokud tento zápis nebude, nelze uznat reklamaci na mechanické poškození zásilky při přepravě.

Oznámení o poškozené zásilce, případně její nepřevzetí nám zašlete ještě týž den mailem na ranlax@ranlax.cz

 

1. 3. 2017 Vážení zákazníci,

dne 21. 2. 2017 zveřejnila Finanční správa na portálu www.etrzby.cz upřesňující stanovisko k zákonu č. 112/2016 Sb. o elektronické evidenci tržeb. Toto stanovisko nad rámec dosavadního výkladu popisuje, co je a co není evidovanou platbou v případě vybraného doběrečného dopravci.

Z tohoto stanoviska tedy vyplývá, že zaplacení doběrečného našemu  přepravci fa. GEIS není evidovanou tržbou. Žádné další platební metody náš internetový obchod prozatím nenabízí.

                                                                                                                                                                                   1.5 Nepřevzetí zásilky

V případě nevyzvednutí, či odmítnutí již odeslané zásilky, je objednavatel povinen zaplatit prodávajícímu všechny náklady spojené s dopravou tam i zpět včetně balného, doběrečného atd. Částka je odvislá od objednané služby. Při běžné objednávce bez expresních příplatků činí 500,00 Kč bez DPH. Faktura bude zaslána se splatností 5 dní od jejího vyhotovení.

 

1.6 Registrace

V našem on-line obchodě se nikdo neregistruje.

 

1.7 Uzavření kupní smlouvy

Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením, a že s nimi v plné míře souhlasí.

Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplněného objednávkového formuláře) podává návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na e-mailovou adresu kupujícího.

 

1.8 Práva a povinnosti smluvních stran

Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmíkami.

 

1.9 Reklamace

Reklamované zboží zašlete spolu s fakturou zpět na naši adresu, předem nás informujte e-mailem nebo telefonem. Zjevné vady oznamuje zákazník ihned po obdržení zboží, dodavatel zašle nové zboží výměnou nebo, dodavatel vrátí celou zaplacenou částku za poškozené zboží.Skryté vady zákazník reklamuje do 7 dnů ode dne dodání zboží. S ohledem na charakter zboží je zákazník povinen dodržovat dodavatelem uvedené infomace o produktu a jeho použití. Pokud zákazník nedodrží tyto podmínky, nebude dodavatel na pozdější reklamaci brát zřetel.

 

2.0 Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží.Odstoupí-li kupující od smlouvy, odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od něho obdržel.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání).

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí, předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Náklady spojené s vrácením zboží nese v plné výši kupující.

Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu.

 

2.1  Ochrana osobních údajů

Všechny osobní údaje zákazníků jsou důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, fakturační či dodací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a případně jakékoliv jiné údaje, jež kupující uvede (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl kupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami elektronického obchodu www.ranlax.cz a že je neposkytne třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek.

 

Aktualizace:  26.02.2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Milan Čonka, majitel

 

Pokud jste nenalezli odpovědi  na svoje otázky, zeptejte se přímo na e-mailové adrese:ranlax@ranlax.cz