Obchodní podmínky

 

 

 

Obchodní podmínky

Obchodní společnosti AHC-BONN-PRAHA sro / www.Ranlax.cz
Se sídlem: Luštěnická 672, 197 00 Praha 9
Identifikační číslo organizace: 41691644
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze - C-4688/91
Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.Ranlax.cz

1.1  Úvodní ustanovení

Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující  je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

1.2 Objednání zboží

Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje.

Přes E-shop: www.ranlax.cz

E-mail: info@ranlax.cz 

Telefon: 286854392 / Mobil: 604141614

Ve chvíli odeslání objednávky  Vám na vaší e-mailovou adresu automaticky oznámíme souhrn objednávky.

Při zadání objednávky e-mailem, vám  potvrzujeme přijetí objednávky na žádost zákazníka.

1.3 Storno objednávky

Svoji objednávku můžete stornovat  do 60 min. od jejího odeslání  telefonicky (SMS) na telefonu nebo na E-mail:info@ranlax.cz

Od této chvíle však není možné objednávku stornovat. Objednávka se zpracovává  je již na cestě k Vám.

1.4 Platební podmínky

Hotově na dobírku

1.5 Doprava a dodání zboží

IN TIME SPEDICE sro

Na dobírku: balík do ruky

Celková hmotnost do 30 Kg

Doprava + balné 140 Kč

Dobírka 39 Kč

Cena dopravného a balného 179 Kč s dobírkou

Ceny jsou s 21 % DPH v rámci celé ČR

Expedujeme zboží dle potřeby nebo domluvy

Termín dodání obvykle následující denSoučástí zásilky jsou doklady ke zboží (dodací list, faktura)

Převzetí zásilky věnujte prosím maximální pozornost !

Důležité upozornění !
Pokud zásilka vykazuje jakoukoliv vadu, a to včetně sebemenšího poškození obalu, je potřeba učinit na místě zápis do přepravního listu, to znamená "PŘEVZATO S VÝHRADOU". Pokud tento zápis nebude, nelze uznat reklamaci na mechanické poškození zásilky při přepravě.

Oznámení o poškozené zásilky, případně její nepřevzetí nám prosím zašlete ještě týž den E-mailem na info@ranlax.cz

Vážení zákazníci,

dne 21.02.2017 zveřejnila Finanční správa na portálu www.etrzby.cz upřesňující stanovisko k zákonu číslo 112/2016 Sbírky, o elektronické evidenci tržeb. Toto stanovisko nad rámec dosavadního výkladu popisuje, co je a co není evidovanou platbou v případě vybraného doběrečného dopravcem.

Z tohota stanoviska tedy vyplývá, že zaplacení doběrečného našemu přepravci firmě IN TIME není evidovanou tržbou. Žádné další platební metody náš internetový obchod prozatím nenabízí.


1.6 Nepřevzetí zásilky

V případě nevyzvednutí, či odmítnutí již odeslané zásilky, je objednavatel povinen zaplatit prodávajícímu všechny náklady spojené s dopravou tam i zpět včetně balného, doběrečného atd. Částka je odvislá od objednané služby. Při běžné objednávce bez expresních příplatků činí 500,00 Kč bez DPH. Faktura bude zaslána se splatností 5 dní od jejího vyhotovení.

 

1.7 Registrace

V našem on-line obchodě se nikdo neregistruje.

 

1.8 Uzavření kupní smlouvy

Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením, a že s nimi v plné míře souhlasí.

Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplněného objednávkového formuláře) podává návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na e-mailovou adresu kupujícího.

1.9 Práva a povinnosti smluvních stran

Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

2.0 Reklamace

Reklamované zboží zašlete spolu s fakturou zpět na naši adresu, předem nás informujte e-mailem nebo telefonem. Zjevné vady oznamuje zákazník ihned po obdržení zboží, dodavatel zašle nové zboží výměnou nebo, dodavatel vrátí celou zaplacenou částku za poškozené zboží.Skryté vady zákazník reklamuje do 7 dnů ode dne dodání zboží. S ohledem na charakter zboží je zákazník povinen dodržovat dodavatelem uvedené infomace o produktu a jeho použití. Pokud zákazník nedodrží tyto podmínky, nebude dodavatel na pozdější reklamaci brát zřetel.

2.1 Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží.Odstoupí-li kupující od smlouvy, odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od něho obdržel.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání).

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí, předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Náklady spojené s vrácením zboží nese v plné výši kupující.

Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu.

 

2.2  Ochrana osobních údajů

Všechny osobní údaje zákazníků jsou důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, fakturační či dodací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a případně jakékoliv jiné údaje, jež kupující uvede (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl kupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami elektronického obchodu www.ranlax.cz a že je neposkytne třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek.

 

Aktualizace:  10.06.2019                                                                                            

 

Pokud jste nenalezli odpovědi  na svoje otázky, zeptejte se přímo na e-mailové adrese:info@ranlax.cz